Cookies og Privatlivspolitik

Cookies

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet.

En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. En cookie kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

En cookie, gemmes i din webbrowser (En webbrowser er et computerprogram, der bruges til at hente og vise hjemmesider, dette er eksempelvis Internet Explore, Mozilla Firefox mv.).

Opbevarings perioden for en cookie
Alle cookies sletter sig selv efter et givent antal dage, uger eller måneder, dette kan variere efter formål. Det skal dog bemærkes at en cookie fornyes ved hvert besøg, hvormed perioden nulstilles.

Slet eller blokere cookies
Hvis du ønsker at slette cookies, sker dette vha. din webbrowsers indstillinger. Du kan finde de mest anvendte webbrowseres hjælpe/support via følgende links:

Kloe Auto og cookies
Birthe & Mogens Kloe anvender cookies i forbindelse med at indsamle statistik over hvor mange brugere og hvordan vores brugere anvender vores hjemmeside samt ved brugerundersøgelser. Dette bl.a. for at forbedre kloeauto.dk. Desuden anvendes cookies i forbindelse med formular og bestillinger.

Trafikmåling
kloeauto.dk anvender cookies fra Google Analytics og Biltorvet A/S. Disse indsamler data om trafikken på kloeauto.dk, såsom hvilke sider og elementer brugerne anvender mest. Der registreres ingen personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her på siden.

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

 

Privatlivspolitik

Hvilke persondata behandler vi?
I dette afsnit kan du læse mere om, hvor vi indsamler persondata om dig, hvilke data det drejer sig om, og hvordan vi bruger dem.

Ved besøg på hjemmesider og digitale medier
På vores hjemmesider indsamler vi kun persondata, når du selv giver dem til os. Eksempelvis når du booker et service til din bil, booker en prøvetur, bestiller en brochure eller skriver til os igennem vores kontaktformular. Det vil typisk være navn, adresse, e-mail og telefonnr. samt i situationen relevante oplysninger om din bil.
Når du sender dine informationer til os, modtager vi dem i sikre kundedatabase-systemer til videre behandling. Herved giver du Birthe & Mogens Kloe ApS lov til at kontakte dig via disse informationer, eksempelvis med henblik på booking af prøvetur.
Ved at benytte vores hjemmesider accepterer du dog, at vi indsamler data om dig via cookies.

Når du bliver kunde hos en Birthe & Mogens Kloe ApS:


Ved prøvekørsel af en bil:

Når du prøvekører en bil hos Birthe & Mogens Kloe ApS, indhenter vi en række persondata om dig.
• Dit fulde navn og CPR nummer
• Kørekortinformationer
• Bopælsadresse
• Dit telefonnummer og/eller e-mail
• Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv.

Ved køb eller leasing af en bil:
Når du køber eller leaser en bil hos Birthe & Mogens Kloe ApS, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:
• Dit fulde navn og CPR nummer
• Bopælsadresse
• Dit telefonnummer
• Din e-mail
• Og skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser, samt kopi af billede-id m.v.

Ved værkstedsbesøg:
Når du benytter Birthe & Mogens Kloe ApS værksted indhenter vi, første gang du besøger os, følgende persondata, med mindre vi allerede har disse oplysninger ifm. køb af bilen:
• Dit fulde navn
• Bopælsadresse
• Dit telefonnummer
• Din e-mail
• Din bils registreringsnummer
• Evt. CVR nr.

Hvad bruger vi dine persondata til, og hvem deler vi dem med
Som kunde hos Birthe & Mogens Kloe ApS deles dine persondata med Suzuki Bilimport Danmark A/S og/eller AIWAYS Distribution Danmark A/S, som begge bruger dine persondata til at administrere kundeforholdet, håndtere garantiforpligtigelser, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er:

  • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med prøvekørsel af bil eller salg af vores produktportefølje, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten. 
  • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
  • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering til vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede.

Birthe & Mogens Kloe ApS, Suzuki Bilimport Danmark A/S og AIWAYS Distribution Danmark A/S hverken sælger, overdrager eller videregiver dine persondata til tredjepart, uden at det er en nødvendig videregivelse for at udføre en aftalt gerning fx i forbindelse med indregistrering, forsikring eller finansiering af din bil. 

Hvor længe opbevarer vi dine data
Birthe & Mogens Kloe ApS, Suzuki Bilimport Danmark A/S og AIWAYS Distribution Danmark A/S overholder altid gældende dansk lovgivning om lagringsperioder for persondata fx jævnfør bogføringsloven, Skat og hvidvaskningsloven.
Når dine persondata ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres, således at vi kun behandler ikke personhenførbare data om bilen, demografi og analyseinformation.

Hvem er vores samarbejdspartnere
Birthe & Mogens Kloe ApS, Suzuki Bilimport Danmark A/S og AIWAYS Distribution Danmark A/S formidler igennem forskellige samarbejdspartnere forskellige produkter i forbindelse med bilsalg, værkstedsydelser og tilbehør. Vores samarbejdspartnere er:

– If skadesforsikring

– eBilfinans (Nordea Finans Danmark A/S)

– Nordea Fleet

– ALD Automotive

– Santander

– Resurs Bank

Dine rettigheder:

Ret til at se data (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig samt oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener, din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer/ajourføring så hurtigt som muligt.

Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne i top eller bund af denne privatlivspolitik til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger kun sker på grundlag af dit samtykke til elektronisk markedsføring, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på elektronisk markedsføring. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine klagemuligheder
Fortæl os, hvis vi har klokket i det
Som dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener, at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det. Du kan kontakte os her:

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  www.datatilsynet.dk.